Manifest Żywej Rzeźby

Antoni Przechrzta - Manifest - Żywa Rzeźba

Zajrzyj do działu PROJEKTY, gdzie znajdziesz przegląd moich projektów artystycznych – od Żywej Rzeźby, przez interwencje artystyczne po obrazy, video art i nie tylko.

Żywa Rzeźba to filozofia życia, której współtwórcą i potwierdzającym naocznym świadkiem jest stający się artysta. Filozofia ta zakłada, że istnieje jeden organizm naczyń połączonych, poprzez który swobodnie przepływa żywotna energia – na podobieństwo krwi w ciele ludzkim.

Taki „Płyn Obecności” wytwarzany przez artystę może być przyswajany zarówno przez odbiorcę jak i instytucję (przestrzeń wybraną, udostępnioną bądź czasowo okupowaną).

Celem eksperymentu artystycznego – dzielonego i przekazywanego drugiemu człowiekowi jest utrzymywanie nieustannego przepływu energii, jako środka do wysublimowania ludzkich przeżyć.

Energia artystyczna jest ogólnie dostępna w równym stopniu dla każdego bez względu na pochodzenie, pozycję społeczną czy sytuację życiową. Może ona być twórczo użyta w dowolnym środowisku, dodając wartości dla Świata w jego ciągłym zmaganiu się z ewolucją.

Gdzie istnieje przynajmniej ślad myśli twórczej tam istnieje życie.

Żywa Rzeźba sama w sobie nie jest sztuką jak nic innego samo z siebie nią być nie może. Jest ona jednak przypomnieniem – świadectwem o duchu ludzkim, pełnym sil witalnych, pobudzonym do poszukiwania jakości życia w przeciwstawieniu się modelowi szarej codziennej wegetacji.

Żywa rzeźba jest swobodnym przepływem energii i indukcją; lęk czy kontrola nie mają z nią związku.

Kojarzy się ona z domem, z domem bycia.

Celem Żywej Rzeźby jest łączność, więź i integracja ze wszystkimi bytami, kulturami, religiami oraz systemami myślenia – poprzez zrozumienie.

Jest ona jak zapalnik; staje się odczynnikiem neutralizującym, odwracającym proces separacji.

Żywa Rzeźba jest przyszłością i koniecznością. Jest ekologiczna i wdycha tlen w pokoju; konstruuje nowe koncepcje.

Antoni Przechrzta 1995